Công Ty TNHH A.N.F.A Việt Nam
- 3%

RAIL-C01

1.700.000  1.746.000 

Rack Slide Rail Kit for 1U series models.

Applied Models: TS-439U, TS-459U, TS-419U, TS-412U, TS-410U, TS-420U, TS-421U, TS-431U, TS-451U, TS-453U, TS-453U-RP, TS-469U, TS-470U-SP/RP

Thông tin sản phẩm

Đánh giá

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Thông tin liên hệ