Công Ty TNHH A.N.F.A Việt Nam

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TS-262

Đánh giá về bộ nhớ của NAS QNAP TS-262 QNAP TS-262 cung cấp Quick Access USB port, cho phép người dùng nhanh chóng hoàn thành phần cài đặt NAS ngay lần đầu tiên và sau đó gửi trực tiếp các tệp tin và dữ liệu lưu giữ trên NAS. Được thiết kế để xứng đáng […]